پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان

بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى 22/02/1382

...(پ 34)این‌جا بحث بعدى را مطرح مى‌كنم كه چون بحث قبلى طول كشید، مجبورم كوتاه عرض كنم. چند شعارى كه ما در این دو سه سال داده‌ایم، همه در جهت مبارزه با فساد بوده است؛ چون فساد در جامعه رخنه ایجاد مى‌كند. شعارهاى دیگر، جنبش عدالتخواهى - در بلند مدت - جنبش نرم‌افزارى و جنبش تولید علم بوده است. البته جنبش تولید علم، بدون پیشرفت علم ممكن نیست. بدون پیشرفت علم، در این دنیاى متنوع نمى‌شود رقابت كرد و پیش رفت؛ حتما پیشرفت علم لازم است. این، وظیفه‌ى دانشگاهها و دانشجویان و اساتید را بسیار سنگین مى‌كند. جنبش آزاده‌اندیشى كه چند ماه قبل مطرح شد، اصرار بر مسأله‌ى اشتغال - كه در دو سه سال اخیر در این زمینه خیلى تلاش شده است - و اصرار بر تقویت پول ملى، از شعارهایى است كه ما در این چندسال روى آنها تكیه كردیم و براى هر كدام حساب خاصى باز شد و به فضل الهى حركت خاصى در دستگاههاى مربوط به آنها آغاز گردید. وقتى انسان مى‌بیند دشمن چه مى‌خواهد بكند، مى‌فهمد كه باید در داخل چه‌كار كند. البته در دو سه سال قبل از این، در قالب نفى فقر و فساد و تبعیض، بسیارى از این حرفها مطرح بود. در سیاستهاى كلان نظام هم كه رهبرى باید به دولت اعلام كند و مجلس بر اساس آن سیاستها مقررات و قوانین را بگذراند - هم در سیاستهاى برنامه‌ى سوم و هم در سیاستهاى برنامه‌ى دوم كه مربوط به هفت هشت سال قبل از این بود - همه‌ى این مطالب كلى لحاظ شد؛ لیكن بسیج كردن و متوجه كردن افكار عمومى، بخصوص جوانان به اهمیت بعضى از این سرفصلها، ایجاب مى‌كند كه هر كدام از اینها به تنهایى مورد توجه قرار گیرد و دنبال شود. البته خیلى از این شعارها وقتى مطرح شد، از سوى بعضى از بخشهاى جامعه مورد بى‌توجهى قرار گرفت؛ لیكن وجدانهاى پاك، بخصوص جوانان در محیطهاى جوانى، احساس كردند كه این شعارها مورد علاقه‌ى آنهاست. در محیط دانشجویى، شوق به علم، عدالت و آزادى وجود دارد؛ اینها شوقهاى اصلى در محیطهاى علمى است. من مایل بودم راجع به هر كدام از اینها توضیح مختصرى عرض كنم، اما مجال نیست.

بیانات در دیدار جمعى از اعضاى تشكلها، كانونها، نشریات، هیأتهاى مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجویى 15/08/1382

...(پ 10)شما جماعتى كه این‌جا تشریف دارید - از پسران و دختران دانشجو كه فرزندان عزیز من هستید - همه‌تان از دانشجویان متدین و معتقد به مبانى دینى و معارف اسلامى هستید، كه بدنه‌ى دانشجویى هم به‌طور غالب انسانهاى معتقدى هستند؛ اما من مى‌خواهم غالب یا بیش از غالب بدنه‌ى دانشجویى كشور، مجموعه‌اى متعهد و داراى احساس مسؤولیت نسبت به آرمانهاى دانشجویى باشند. یكى از این آرمانها مسأله‌ى علم است؛

دومى عدالتخواهى است و آرمان سوم، آزاداندیشى و آزادیخواهى است.

(پ 11)آزادیخواهى نباید فقط منحصر در معناى محدود سیاسى تلقى و معنا شود. در آزادیهاى سیاسى، آزادیهاى اجتماعى از بخشهاى مهم آزادیهاى بشرى است. ما خودمان كتك‌خورده و زندان رفته‌ى این آزادیها هستیم و معنى آزادى سیاسى را مى‌فهمیم؛ اما مى‌گوییم كسانى كه با شعار آزادى سیاسى، دنبال تحقق شعارهاى ضدآزادى‌ترین مجموعه‌هاى سیاسى دنیا - هیأت حاكمه‌ى امریكا؛ فاشیستهاى ظاهرا دمكرات موجود در دنیا كه از هر فاشیستى، فاشیستترند مجموعه‌اى متعصب و نو محافظه‌كار كه تازه وارد میدان سیاست شده‌اند - درباره‌ى ایران هستند، اینها آزادیخواهند؟ این، آزادیخواهى و دنبال آزادى سیاسى رفتن است؟ آن شعار آزادیخواهى كه معنا و مآل و خلاصه‌اش این باشد كه امریكا حكومت دست‌نشانده‌ى خودش را بر این كشور مسلط كند، آن شعار آزادیخواهى نیست؛ ولو صد بزك و رنگ و روغن آزادیخواهى هم به آن بزنند؛ این شعار، دروغین و شعار اسارت و خیانت است. با منطقى كه من مى‌گویم، آزاداندیشى را عمیقتر معنا كنیم تا این‌جا هم اثر خودش را ببخشد. آزاداندیشى یعنى آزادانه فكر كردن؛ آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمه‌اى، تقلیدى و بر اثر تلقین دنبال بلندگوهاى تبلیغاتى غرب حركت نكردن. لذا شامل علم، معرفت، مشى سیاسى، شعارها و واژه‌ها و خواسته‌هاى متعارف سیاسى و اجتماعى هم مى‌شود. اگر امروز غرب مى‌گوید دمكراسى، ما باید فكر كنیم - آزادفكرى یعنى این - ببینیم آیا همین‌كه او مى‌گوید درست است و دمكراسى به‌صورت مطلق ارزش است، یا نه قابل خدشه است؟

(پ 14)یكى از كارهاى بسیار مهمى كه مورد اشاره‌ى بعضى از دوستان هم بود، این است كه شما مى‌توانید در سه زمینه‌ى علم، عدالتخواهى و آزاداندیشى كار تئوریك كنید. این كار تئوریك را مى‌توانید در زمینه‌ى جنبش تولید علم یا در زمینه‌ى عدالتخواهى انجام دهید. مثلا در زمینه‌ى عدالتخواهى، مى‌توانید قانون اساسى را مطالعه كنید و ببینید اگر ما بخواهیم عدالت اجتماعى را با همان مفهوم متعارفى كه همه مى‌فهمیم، تحقق ببخشیم، باید از كدام دستگاهها چه توقعهایى داشته باشیم.

بیانات در صحن جامع رضوى مشهد مقدس 01/01/1383

...(پ 12)پاسخگویى باید به معناى صحیح كلمه وجود داشته باشد. باید دستگاه‌هاى فرهنگى كشور - چه آنچه مربوط به دولت است، چه آنچه زیرمجموعه دولت نیست، مثل صدا و سیما - روشن كنند كه در مقابل تهاجم گسترده‌ى فرهنگى دشمنان چه تدابیرى را براى اعتلا و بارور كردن فرهنگ اسلامى و انقلابى و عمومیت بخشیدن به نقاط برجسته‌ى آن به‌كار بسته‌اند. دستگاه‌هاى اقتصادى هم بیان كنند كه براى بارور كردن اقتصاد كشور، پر كردن شكاف طبقاتى، برطرف كردن فقر و محرومیت از طبقات محروم كشور و آباد كردن این كشور پربركت و قابل آبادى در همه‌ى مناطق وسیع آن، چه تلاشى انجام داده‌اند. دستگاه‌هاى علمى كشور - كه مدیران آن در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاى علمیه‌ى كشورند - مشخص كنند كه براى تولید علم، آزاداندیشى علمى و تضارب افكار - كه ما از دانشگاه و حوزه این مسائل را مطالبه كردیم - چه تلاش و كار بزرگى را انجام داده‌اند؛ چقدر پیش رفته‌اند و چه كارهاى دیگرى را بایستى انجام دهند.

بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه‌هاى استان كرمان 19/02/1384

جمهورى اسلامى - یعنى نظام مردمى، نظام مستقل، نظام مبتنى بر ارزش‏هاى اصیل، نظام مبتنى بر آزادى فكر و عدالت اجتماعى - یك هدیه‏ى الهى به ملت ایران است. خداى متعال این هدیه را مفت و مجانى به ملت ایران نداده است.

...(پ 13)یك دسته كسانى هستند كه توسعه و رشد و پیشرفت علم و میدان رقابت و آزاداندیشى و امثال اینها را مى‌خواهند، اما راه آن را در تقلید مطلق از الگوهاى غرب جستجو مى‌كنند؛ فكر مى‌كنند «ره چنان رو كه رهروان رفتند». رهروان چه كسانى هستند؟ فعلا اقلیتى در دنیاى امروز، كه عبارتند از كشورهاى غربى؛ شامل اروپا و كشور ایالات متحده‌ى امریكا و بعضى از كشورهاى پیشرفته‌ى دیگر. من بعد برمى‌گردم و به این بخش بیشتر مى‌پردازم.

...(پ 48)بنده نهضت عدالت‌خواهى را مطرح كردم؛ فضایى در كشور به‌وجود آمد و جوان‌هاى ما به این مسأله علاقه‌مند شدند. این معنایش این نیست كه ما از اول انقلاب نهضت عدالت‌خواهى نداشتیم - چرا، انقلاب بر پایه‌ى عدالت است - اما این تجدید مطلعى شد و روح تازه‌یى در جوان‌ها به‌وجود آورد و همت آنها را برانگیخت. همچنین آزادفكرى و تولید علم و امثال اینها آرمان جوان است و براى این‌كه به این آرمان برسد، به علم و فعالیت سیاسى منظم و صحیح و كسب تجربه و دانایى احتیاج دارد. جوان باید در خود دانایى را به‌وجود بیاورد. دانایى،فقط علم آموختن نیست؛ دانایى به اندیشمندى هم ارتباط پیدا مى‌كند.

...(پ 49)باید روى مسائل فكر كرد. عزیزان من! روى مسائل فكر كنید تا به نتیجه برسید. نهضت آزادفكرى‌یى كه من پیشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بیفتد، براى همین است. تریبون‌هاى آزاد بگذارند و با هم بحث كنند؛ منتها نه متعصبانه و لجوجانه و تحریك شده‌ى به‌وسیله‌ى جریانات سیاسى و احزاب سیاسى كه فقط به فكر آینده‌ى كوتاه‌مدت و مقاصد خودشان هستند و براى انتخابات و امثال آن از جوان‌ها استفاده مى‌كنند؛ بلكه براى پخته شدن، ورز خوردن و ورزیده شدن و با هدف آماده شدن براى ادامه‌ى این راه طولانى و دشوار، اما بسیار خوش‌عاقبت.

جمهورى اسلامى - یعنى نظام مردمى، نظام مستقل، نظام مبتنى بر ارزش‏هاى اصیل، نظام مبتنى بر آزادى فكر و عدالت اجتماعى - یك هدیه‏ى الهى به ملت ایران است. خداى متعال این هدیه را مفت و مجانى به ملت ایران نداده است.

بیانات در دیدار دانشجویان بسیجى 05/03/1384

...(پ 22)براى رسیدن به هر آرزوى بزرگ و هر هدف والایى، سازوكارى وجود دارد؛ این سازوكار را باید جوان هوشمند فرزانه‌ى دانشجو پیدا كند. بحث جنبش نرم‌افزارى از همین قبیل است؛ بحث آزاداندیشى از همین قبیل است؛ بحث‌هاى گوناگونى كه در زمینه‌هاى مختلف اجتماعى مى‌شود، از همین قبیل است.

دیدار با دانشجویان          18/08/1385

...(پ 17)حرف اصلى ما امروز این است كه نه با توقف در گذشته و سركوب نوآورى مى‌توان به جایى رسید، نه با رهاسازى و شالوده‌شكنى و هرج و مرج اقتصادى و عقیدتى و فرهنگى مى‌توان به جایى رسید؛ هر دو غلط است. آزادى فكر؛ همان نهضت آزادفكرى كه ما دو، سه سال قبل مطرح كردیم و البته دانشجوها هم استقبال كردند؛ اما عملا آن كارى را كه من گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاه. من گفتم كرسیهاى آزاداندیشى بگذارید. البته حالا اینجا الان یادم آمد كه در گزارشهاى مربوط به دانشگاههاى سمنان خواندم كه خوشبختانه مجموعه‌هاى فعال دانشجویى در سمنان با همدیگر مناظرات آزاد دارند. اگر این گزارش كه به من دادند، دقیق باشد، بسیار چیز مثبت و خوبى است.

(پ 18)مسئله‌ى آزاداندیشى ‌اى كه ما گفتیم، ناظر به این است. باید راه آزاداندیشى و نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها آن را مدیریت كرد تا به ساختارشكنى و شالوده‌شكنى و بر هم زدن پایه‌هاى هویت ملى نینجامد. این كار، مدیریت صحیح لازم دارد. چه كسى باید مدیریت كند؟ نگاهها فورا مى‌رود به سمت دولت و وزارت علوم و...؛ نه، مدیریتش با نخبگان است؛ با خود شماست؛ با اساتید فعال، دانشجوى فعال و مجموعه‌هاى فعال دانشجویى. حواستان جمع باشد! دنبال حرف نو و پیدا كردن حرف نو حركت كنید؛ اما مراقب باشید كه این حرف نو در كدام جهت دارد حركت مى‌كند؛ در جهت تخریب یا در جهت ترمیم و تكمیل؛ اینها با هم تفاوت دارد. این وظیفه‌اى است به عهده‌ى خود شماها. امثال بنده كه مسئول هستیم؛ البته مسئولیتهایى داریم و شكى نیست در این زمینه‌ها؛ اما كار، كار خود شماهاست. گمان نكنید كه نهضت آزاداندیشى و حركت تحول و شجاعت در كارهاى گوناگون را، به جاى شما كه دانشجو هستید یا محقق هستید یا استاد هستید، ممكن است مسئولان دولتى یا بنده بیاییم انجام بدهیم؛ نه، من نقشم این است كه بیایم بگویم این كار را خوب است بكنیم.نهضت نرم‌افزارى و جنبش نرم‌افزارى و نهضت تولید علم را ما مطرح كردیم؛ الان حدود ده سال مى‌گذرد و امروز یك غوغایى راه افتاده است. چه كسى این را راه انداخته؟ من كه یك كلمه بیشتر نگفتم. این كار را شما كردید؛ محقق ما، جوان ما و استاد ما؛ تحول از این قبیل است. وظیفه‌ى نخبگان فكرى و فرهنگى جامعه و حوزه و دانشگاه، مدیریت این تحول است. نه باید تحولات را سركوب كرد، نه باید تسلیم هر تحولى شد. خوب، این تحول براى چیست؟ براى پیشرفت. پیشرفت چیست؟ باید آن را معنا كنیم.

بیانات در دیدار جمعى از نخبگان علمى كشور 06/08/1388

...(پ 8)فهمیدن این هم ذكاوت میخواهد. بعضى‌ها این ذكاوت را ندارند. ما آدمها را تجربه كردیم؛ نمیفهمند دارند به ساز كى میرقصند. ولى، این واقعیت را عوض نمیكند كه آنها بفهمند یا نفهمند؛ بدانند یا ندانند. این توطئه‌ها وجود دارد. در عین حال این كشور، این نظام نه فقط سست نمیشود، ضعیف نمیشود؛ جامعه‌ى علمى‌اش، جامعه‌ى پیشرفته‌اش - كه همین شما جوانها باشید - امروزش از ده سال قبلش به صورت آشكارى جلوتر میرود. این معنایش چیست؟ این معنایش حقانیت است. این معنایش اصالت است. این معنایش ریشه‌دار بودن است. «الم تر كیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة»؛(1) اعتقاد ما این است. ما با اعتقاد، با دل كار میكنیم. من كمبودها را نفى نمیكنم؛ بیشتر از خیلى از منتقدین، بنده كمبودها را میدانم؛ منتها راه رفع كمبودها، این چیزهائى كه تصور میشود، نیست كه حالا بیا اعلام كن كه مثلا فلان جا فلان‌جور چه جورى است؛ نه، خیلى چیزها با اعلام درست نمیشود، با كار درست میشود. با حرف درست نمیشود؛ حرف، جنجال‌سازى تبلیغاتى و لفاظى هیچ كمكى به حل مشكلات نمیكند؛ همچنانى كه شما دیدید. تو همین قضایاى انتخابات، خوب، تبلیغات انتخاباتى مثلا باید یك ماه یا بیست روز قبل از شروع انتخابات انجام بگیرد؛ اما از پیش از عید نوروز تبلیغات انتخاباتى شروع شد! همین تلویزیونى هم كه مورد انتقاد بعضى از دوستان است، متأسفانه منعكس میكرد. بنده موافق هم نبودم. این را هم شما خیال نكنید كه حالا بنده چون رئیس صدا و سیما را انتخاب میكنم، همه‌ى برنامه‌هاى صدا و سیما را مى‌آورند، دانه دانه بنده نگاه كنم، امضاء كنم. نخیر، از خیلى از برنامه‌هاى صدا و سیما بنده راضى هم نیستم؛ از جمله، از همین من راضى نبودم كه از سه ماه قبل از انتخابات - انتخابات بیست و دوم خرداد بود - از ماه اسفند، بلكه زودتر از اسفند، بعضى از سفرهاى تبلیغاتى و حرفهائى كه زده شد و تظاهراتى كه میشد و مجادلاتى كه انجام میگرفت، از تلویزیون پخش شود، كه متأسفانه تو تلویزیون پخش شد؛ به خاطر همین، كه یعنى ما آزاداندیشیم! اینها توهم است؛ این جنجال‌آفرینى در داخل كشور است. جنجال فكرى غیر از مباحثات صحیح است. بنده گفتم كرسى آزادفكرى را در دانشگاه‌ها به وجود بیاورید. خوب، شما جوانها چرا به وجود نیاوردید؟ شما كرسى آزادفكرى سیاسى را، كرسى آزاد فكرى معرفتى را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیركبیر به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد. حق اینجورى نمایان نمیشود كه كسى یك انتقادى را پرتاب بكند. اینجورى كه حق درست فهمیده نمیشود. ایجاد فضاى آشفته‌ى ذهنى با لفاظى‌ها هیچ كمكى به پیشرفت كشور نمیكند. شما تجربه‌ى این پدر پیرتان را در این زمینه داشته باشید. آنى كه كمك میكند به پیشرفت كشور، آزادى واقعى فكرهاست؛ یعنى آزادانه فكر كردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال نترسیدن، به تشویق و تحریض این و آن هم نگاه نكردن. یك وقت شما یك حرفى میزنید، ناگهان مى‌بینید همه‌ى ناظران سیاسى جهان كه وجودشان انباشته‌ى از پلیدى و خباثت است، براى شما كف میزنند. به این تشویق نشوید. به قول رائج بین جوانها، جوگیر نشوید. بحث درست بكنید، بحث منطقى بكنید. سخنى را بشنوید، سخنى را بگوئید؛ بعد بنشینید فكر كنید. این همان دستور قرآن است. «فبشر عباد. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه».(2) سخن را باید شنفت، بهترین را انتخاب كرد. والا فضاى جنجال درست كردن، همین میشود كه دیدید. جنجال قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، انعكاسش میشود این؛ بخصوص وقتى دست بیگانه هم دخالت دارد. به چه دلیل، با چه توجیهى شما فكر میكنید دستگاه‌هاى تبلیغاتى دنیا حوادثى را كه فكر میكنند به ضرر نظام جمهورى اسلامى است، لحظه به لحظه منتشر میكنند؟ با چه محاسبه‌اى این كار انجام میگیرد؟ این را نباید فكر كرد؟! نباید رویش مطالعه كرد؟! اینهاست آن چیزهائى كه باید به آنها توجه كرد.

بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روزماه رمضان 31/05/1389

یكى از دوستان گفتند كه اندیشه و علم، دستورى نباشد. من چنین چیزى سراغ ندارم. در جامعه‌ى ما اندیشه دستورى نیست؛ نه علم دستورى است، نه اندیشه دستورى است. كجا؟ مشخص كنند بگویند. كسى كه با این قضیه مبارزه كند، خودِ منم. ما طرفدار آزاداندیشى هستیم. البته من به شماها بگویم، آزاداندیشى جایش توى تلویزیون نیست؛ آزاداندیشى جایش توى جلسات تخصصى است. مثلاً فرض كنید در زمینه‌ى فلان مسئله‌ى سیاسى، یك جلسه‌ى تخصصىِ دانشجوئى بگذارید؛ دو نفر، پنج نفر، ده نفر بیایند آنجا با همدیگر بحث كنند؛ این میشود آزاداندیشى. همین جور، بحث سر معارف اسلامى است؛ همین جور، بحث سر تفكرات مكاتب گوناگون جهانى است؛ همین جور، بحث سر یك مسئله‌ى علمى است. بنابراین جلسه باید جلسه‌ى تخصصى باشد؛ والّا توى جلسات عمومى و در صدا و سیما دو نفر بیایند بحث كنند، آن كسى كه حق است، لزوماً غلبه نخواهد كرد؛ آن كسى غلبه خواهد كرد كه بیشتر عیّارىِ كار دستش است و میتواند بازیگرى كند؛ مثل قضیه‌ى عكس مار و اسم مار. گفت: كدام یكى مار است؟ مردم با اشاره به عكس مار گفتند: معلوم است، مار این است. بنابراین آزاداندیشى در جلسات تخصصىِ متناسب با هر بحثى باید باشد؛ در محیطهاى عمومى جاى آن بحثها و مناظره‌ها نیست. این هم معنایش این نیست كه دارد تحمیل میشود؛ نه، بالاخره یك فكر حق مطرح میشود؛ «ادع الى سبیل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتى هى احسن».(4) این حكمت و موعظه‌ى حسنه و مجادله‌ى احسن براى چیست؟ «ادع الى سبیل ربّك». یعنى این قبلاً یك اصل موضوعى است، دعوت به سمت خداست. در همه چیز همین جور است. دعوت باید با زبان درست انجام بگیرد، اما جهت دعوت باید مشخص باشد. معنى ندارد كه انسان جهت دعوت را آزاد بگذارد؛ این موجب گمراهى مردم میشود. مردم را باید هدایت كرد. مگر نمیگوئید كه دولتها مسئول هدایت افكار مردم هستند؟

 بحث تجمع در برابر مجلس را مطرح كردید، كه من البته در آن مورد هیچ اظهار نظرى نمیكنم؛ فقط همین قدر به شما بگویم كه شما همه‌اش گله دارید كه چرا مسئولین نقدپذیر نیستند؛ خوب، شما هم نقدپذیر باشید! نقدپذیرى كه فقط مخصوص مسئولین نیست؛ خوب، بالاخره اگر بر دانشجو هم نقدى وارد است، باید نقدپذیرى كند. جمعیت زیادى آمدند در مقابل مجلس جمع شدند، شعارهائى هم دادند، شعارهایشان هم بد نبود، یك گروهى هم آن وسط شعارهاى تند دادند. البته من نمیگویم آنها آدمهاى بدى‌اند، نابابى‌اند؛ نه، بالاخره تندى كردند، جوانى كردند؛ اما اگر شما هم معتقدید كه این شعارها افراطى بود، زیادى بود، حقش نبود، قبول كنید. اینجور نباشد كه بگوئید بالاخره هرچه كه گوشه‌ى قباى دانشجو را بگیرد - كه دانشجوها قبا هم ندارند! - مورد اعتراض قرار بدهیم. ممكن است به شما هم نقدى وارد باشد؛ نقد را قبول كنید.

بیانات در دیدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى    13/07/1390

فكر كنید، بگوئید، بنویسید، در مجامعِ خودتان منعكس كنید؛ آن كرسى‌هاى آزاداندیشى را كه من صد بار - با كم و زیادش - تأكید كردم، راه بیندازید و اینها را هى آنجا بگوئید؛ این میشود یك فضا. وقتى یك فضاى گفتمانى به وجود آمد، همه در آن فضا فكر میكنند، همه در آن فضا جهتگیرى پیدا میكنند، همه در آن فضا كار میكنند؛ این همان چیزى است كه شما میخواهید. بنابراین اگر چنانچه این كارى كه شما مثلاً در فلان نشستتان، در فلان مجموعه‌ى دانشجوئى‌تان كردید، فكرى كه كردید، ترجمه‌ى عملیاتى نشد، به صورت یك قانون یا به صورت یك دستورالعمل اجرائى درنیامد، شما مأیوس نشوید؛ نگوئید پس كار ما بى‌فایده بود؛ نخیر. و من به شما عرض بكنم؛ در این پانزده شانزده سال اخیر، همین حركت علمى‌اى كه آغاز شده، همین جور آغاز شده؛ همین جور امروز علم شده یك ارزش؛ چند سال قبل اینجورى نبوده. ما همین طور روزبه‌روز هى پیش رفتیم.

وظایف دانشجویان

* جنبش آزاده‌اندیشى ، وظیفه‌ى بسیار سنگین دانشگاهها و دانشجویان و اساتید

* بدنه‌ى دانشجویى كشور، مجموعه‌اى متعهد و داراى احساس مسؤولیت نسبت به آرمانهاى دانشجویى (علم عدالتخواهى آزاداندیشى و آزادیخواهى )باشند.

* شما مى‌توانید در سه زمینه‌ى علم، عدالتخواهى و آزاداندیشى كار تئوریك كنید.

پاسخگویى باید به معناى صحیح كلمه وجود داشته باشد. (چه تلاش و كار بزرگى را انجام داده‌اند؛ چقدر پیش رفته‌اند و چه كارهاى دیگرى را بایستى انجام دهند.)

* برای رسیدن به آرمان جوان ( آزادفكرى ) به علم و فعالیت سیاسى منظم و صحیح و كسب تجربه و دانایى (اندیشمندى ) احتیاج هست.

* روى مسائل فكر كنید تا به نتیجه برسید. نهضت آزادفكرى‌یى كه من پیشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بیفتد، براى همین است. تریبون‌هاى آزاد بگذارند و با هم بحث كنند؛

* براى رسیدن به هر آرزوى بزرگ و هر هدف والایى، سازوكارى وجود دارد؛ سازوكار بحث آزاداندیشى را باید جوان هوشمند فرزانه‌ى دانشجو پیدا كند.

* از نهضت آزادفكرى و كرسیهاى آزاداندیشى دانشجوها استقبال كردند،  اما عملا آن كارى را كه من گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاه.

* مجموعه‌هاى فعال دانشجویى با همدیگر مناظرات آزاد دارند. این بسیار چیز مثبت و خوبى است.

* باید آزاداندیشى و نوآورى و تحول را مدیریت كرد مدیریتش با نخبگان ، اساتید فعال، دانشجوى فعال و مجموعه‌هاى فعال دانشجویى است.

* انجام نهضت آزاداندیشى و حركت تحول و شجاعت در كارهاى گوناگون  توسط دانشجو ، محقق یا استاد و  نه توسط مسئولان دولتى

* وظیفه‌ى (محقق ما، جوان ما و استاد) نخبگان فكرى و فرهنگى جامعه و حوزه و دانشگاه، مدیریت این تحول است.

* كرسى آزادفكرى سیاسى و  معرفتى در دانشگاه‌ها به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد.

* فكر كنید، بگوئید، بنویسید، در مجامعِ خودتان منعكس كنید؛ آن كرسى‌هاى آزاداندیشى را كه من صد بار - با كم و زیادش - تأكید كردم، راه بیندازید و اینها را هى آنجا بگوئید؛ این میشود یك فضا. وقتى یك فضاى گفتمانى به وجود آمد، همه در آن فضا فكر میكنند، همه در آن فضا جهتگیرى پیدا میكنند، همه در آن فضا كار میكنند.

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان خوش آمدید

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما آیا نظام آموزش و پرورش كشور در حوزه تربیت اسلامی موفق بوده است ؟ • فهرست مطالب پ‍ژوهشكده بنیان

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic