پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان

(پ 18)مسئله‌ى آزاداندیشى ‌اى كه ما گفتیم، ناظر به این است. باید راه آزاداندیشى و نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها آن را مدیریت كرد تا به ساختارشكنى و شالوده‌شكنى و بر هم زدن پایه‌هاى هویت ملى نینجامد. این كار، مدیریت صحیح لازم دارد. چه كسى باید مدیریت كند؟ نگاهها فورا مى‌رود به سمت دولت و وزارت علوم و...؛ نه، مدیریتش با نخبگان است؛ با خود شماست؛ با اساتید فعال، دانشجوى فعال و مجموعه‌هاى فعال دانشجویى. حواستان جمع باشد! دنبال حرف نو و پیدا كردن حرف نو حركت كنید؛ اما مراقب باشید كه این حرف نو در كدام جهت دارد حركت مى‌كند؛ در جهت تخریب یا در جهت ترمیم و تكمیل؛ اینها با هم تفاوت دارد. این وظیفه‌اى است به عهده‌ى خود شماها. امثال بنده كه مسئول هستیم؛ البته مسئولیتهایى داریم و شكى نیست در این زمینه‌ها؛ اما كار، كار خود شماهاست. گمان نكنید كه نهضت آزاداندیشى و حركت تحول و شجاعت در كارهاى گوناگون را، به جاى شما كه دانشجو هستید یا محقق هستید یا استاد هستید، ممكن است مسئولان دولتى یا بنده بیاییم انجام بدهیم؛ نه، من نقشم این است كه بیایم بگویم این كار را خوب است بكنیم.نهضت نرم‌افزارى و جنبش نرم‌افزارى و نهضت تولید علم را ما مطرح كردیم؛ الان حدود ده سال مى‌گذرد و امروز یك غوغایى راه افتاده است. چه كسى این را راه انداخته؟ من كه یك كلمه بیشتر نگفتم. این كار را شما كردید؛ محقق ما، جوان ما و استاد ما؛ تحول از این قبیل است. وظیفه‌ى نخبگان فكرى و فرهنگى جامعه و حوزه و دانشگاه، مدیریت این تحول است. نه باید تحولات را سركوب كرد، نه باید تسلیم هر تحولى شد. خوب، این تحول براى چیست؟ براى پیشرفت. پیشرفت چیست؟ باید آن را معنا كنیم.

دیدار با دانشجویان          18/08/1385

نهضت آزاداندیشى‌اى كه مطرح شد و بعضى از آقایان هم استقبال كردند، یكى از بهترین جاهایش همین جاست. افراد بنشینند نظرات و حرفها و استدلالهاى خود را بگویند؛ اساتید فرصت پیدا كنند و بیایند شاگردان فلسفى خود را ببینند؛ ببینند اینهایى كه طبقه‌ى دوم آنها هستند، چه كسانى‌اند. بعضى از شما آقایان درس جناب آقاى جوادى یا جناب آقاى مصباح را درك كرده‌اید، شاید هم درك نكرده‌اید. اساتید بیایند شاگردانشان، شاگردان شاگردانشان و یا طلاب علاقه‌مندشان را از نزدیك ببینند؛ حرفى بزنند و یا سخنرانى كنند؛ كار بسیار خوبى است و من با آن موافقم و هرچه بشود كمك كرد، من كمك مى‌كنم.

اقدامات دانشجویان

* جنبش آزاده‌اندیشى ، وظیفه‌ى بسیار سنگین دانشگاهها و دانشجویان و اساتید

لیكن بسیج كردن و متوجه كردن افكار عمومى، بخصوص جوانان به اهمیت بعضى از این سرفصلها، ایجاب مى‌كند كه هر كدام از اینها به تنهایى مورد توجه قرار گیرد و دنبال شود. البته خیلى از این شعارها وقتى مطرح شد، از سوى بعضى از بخشهاى جامعه مورد بى‌توجهى قرار گرفت؛ لیكن وجدانهاى پاك، بخصوص جوانان در محیطهاى جوانى، احساس كردند كه این شعارها مورد علاقه‌ى آنهاست. در محیط دانشجویى، شوق به علم، عدالت و آزادى وجود دارد؛ اینها شوقهاى اصلى در محیطهاى علمى است.

* بدنه‌ى دانشجویى كشور، مجموعه‌اى متعهد و داراى احساس مسؤولیت نسبت به آرمانهاى دانشجویى (علم عدالتخواهى آزاداندیشى و آزادیخواهى )باشند.

= با منطقى كه من مى‌گویم، آزاداندیشى را عمیقتر معنا كنیم تا این‌جا هم اثر خودش را ببخشد. آزاداندیشى یعنى آزادانه فكر كردن؛ آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمه‌اى، تقلیدى و بر اثر تلقین دنبال بلندگوهاى تبلیغاتى غرب حركت نكردن. لذا شامل علم، معرفت، مشى سیاسى، شعارها و واژه‌ها و خواسته‌هاى متعارف سیاسى و اجتماعى هم مى‌شود. اگر امروز غرب مى‌گوید دمكراسى، ما باید فكر كنیم - آزادفكرى یعنى این - ببینیم آیا همین‌كه او مى‌گوید درست است و دمكراسى به‌صورت مطلق ارزش است، یا نه قابل خدشه است؟

* شما مى‌توانید در سه زمینه‌ى علم، عدالتخواهى و آزاداندیشى كار تئوریك كنید.

* پاسخگویى باید به معناى صحیح كلمه وجود داشته باشد. (چه تلاش و كار بزرگى را انجام داده‌اند؛ چقدر پیش رفته‌اند و چه كارهاى دیگرى را بایستى انجام دهند.)

- دستگاه‌هاى علمى كشور - كه مدیران آن در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاى علمیه‌ى كشورند - مشخص كنند كه براى تولید علم، آزاداندیشى علمى و تضارب افكار - كه ما از دانشگاه و حوزه این مسائل را مطالبه كردیم - چه تلاش و كار بزرگى را انجام داده‌اند؛ چقدر پیش رفته‌اند و چه كارهاى دیگرى را بایستى انجام دهند.

* برای رسیدن به آرمان جوان ( آزادفكرى ) به علم و فعالیت سیاسى منظم و صحیح و كسب تجربه و دانایى (اندیشمندى ) احتیاج هست.

- همچنین آزادفكرى و تولید علم و امثال اینها آرمان جوان است و براى این‌كه به این آرمان برسد، به علم و فعالیت سیاسى منظم و صحیح و كسب تجربه و دانایى احتیاج دارد. جوان باید در خود دانایى را به‌وجود بیاورد. دانایى،فقط علم آموختن نیست؛ دانایى به اندیشمندى هم ارتباط پیدا مى‌كند.

* روى مسائل فكر كنید تا به نتیجه برسید. نهضت آزادفكرى‌یى كه من پیشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بیفتد، براى همین است. تریبون‌هاى آزاد بگذارند و با هم بحث كنند؛

باید روى مسائل فكر كرد. عزیزان من! روى مسائل فكر كنید تا به نتیجه برسید. نهضت آزادفكرى‌یى كه من پیشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بیفتد، براى همین است. تریبون‌هاى آزاد بگذارند و با هم بحث كنند؛ منتها نه متعصبانه و لجوجانه و تحریك شده‌ى به‌وسیله‌ى جریانات سیاسى و احزاب سیاسى كه فقط به فكر آینده‌ى كوتاه‌مدت و مقاصد خودشان هستند و براى انتخابات و امثال آن از جوان‌ها استفاده مى‌كنند؛ بلكه براى پخته شدن، ورز خوردن و ورزیده شدن و با هدف آماده شدن براى ادامه‌ى این راه طولانى و دشوار، اما بسیار خوش‌عاقبت.

= جمهورى اسلامى - یعنى نظام مردمى، نظام مستقل، نظام مبتنى بر ارزش‏هاى اصیل، نظام مبتنى بر آزادى فكر و عدالت اجتماعى - یك هدیه‏ى الهى به ملت ایران است. خداى متعال این هدیه را مفت و مجانى به ملت ایران نداده است.

* براى رسیدن به هر آرزوى بزرگ و هر هدف والایى، سازوكارى وجود دارد؛ سازوكار بحث آزاداندیشى را باید جوان هوشمند فرزانه‌ى دانشجو پیدا كند.

* از نهضت آزادفكرى و كرسیهاى آزاداندیشى دانشجوها استقبال كردند،  اما عملا آن كارى را كه من گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاه.

* مجموعه‌هاى فعال دانشجویى با همدیگر مناظرات آزاد دارند. این بسیار چیز مثبت و خوبى است.

خوشبختانه مجموعه‌هاى فعال دانشجویى در سمنان با همدیگر مناظرات آزاد دارند. اگر این گزارش كه به من دادند، دقیق باشد، بسیار چیز مثبت و خوبى است.

* باید آزاداندیشى و نوآورى و تحول را مدیریت كرد مدیریتش با نخبگان ، اساتید فعال، دانشجوى فعال و مجموعه‌هاى فعال دانشجویى است.

- باید راه آزاداندیشى و نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها آن را مدیریت كرد تا به ساختارشكنى و شالوده‌شكنى و بر هم زدن پایه‌هاى هویت ملى نینجامد. این كار، مدیریت صحیح لازم دارد. چه كسى باید مدیریت كند؟ نگاهها فورا مى‌رود به سمت دولت و وزارت علوم و...؛ نه، مدیریتش با نخبگان است؛ با خود شماست؛ با اساتید فعال، دانشجوى فعال و مجموعه‌هاى فعال دانشجویى.

* انجام نهضت آزاداندیشى و حركت تحول و شجاعت در كارهاى گوناگون  توسط دانشجو ، محقق یا استاد و  نه توسط مسئولان دولتى

* وظیفه‌ى (محقق ما، جوان ما و استاد) نخبگان فكرى و فرهنگى جامعه و حوزه و دانشگاه، مدیریت این تحول است.

= نهضت نرم‌افزارى و جنبش نرم‌افزارى و نهضت تولید علم را ما مطرح كردیم؛ الان حدود ده سال مى‌گذرد و امروز یك غوغایى راه افتاده است. چه كسى این را راه انداخته؟ من كه یك كلمه بیشتر نگفتم. این كار را شما كردید؛ محقق ما، جوان ما و استاد ما؛ تحول از این قبیل است. وظیفه‌ى نخبگان فكرى و فرهنگى جامعه و حوزه و دانشگاه، مدیریت این تحول است. نه باید تحولات را سركوب كرد، نه باید تسلیم هر تحولى شد. خوب، این تحول براى چیست؟ براى پیشرفت. پیشرفت چیست؟ باید آن را معنا كنیم.

* كرسى آزادفكرى سیاسى و  معرفتى در دانشگاه‌ها به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد.

* كرسى آزادفكرى سیاسى و  معرفتى در دانشگاه‌ها به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد.

= بنده گفتم كرسى آزادفكرى را در دانشگاه‌ها به وجود بیاورید. خوب، شما جوانها چرا به وجود نیاوردید؟ شما كرسى آزادفكرى سیاسى را، كرسى آزاد فكرى معرفتى را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیركبیر به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد.

- بحث درست بكنید، بحث منطقى بكنید. سخنى را بشنوید، سخنى را بگوئید؛ بعد بنشینید فكر كنید. این همان دستور قرآن است. «فبشر عباد. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه».(2) سخن را باید شنفت، بهترین را انتخاب كرد. والا فضاى جنجال درست كردن، همین میشود كه دیدید. جنجال قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، انعكاسش میشود این؛ بخصوص وقتى دست بیگانه هم دخالت دارد.

- آزاداندیشى جایش توى جلسات تخصصى است. مثلاً فرض كنید در زمینه‌ى فلان مسئله‌ى سیاسى، یك جلسه‌ى تخصصىِ دانشجوئى بگذارید؛ دو نفر، پنج نفر، ده نفر بیایند آنجا با همدیگر بحث كنند؛ این میشود آزاداندیشى.

- اینجور نباشد كه  بالاخره هرچه كه گوشه‌ى قباى دانشجو را بگیرد  مورد اعتراض قرار بدهیم. ممكن است به شما هم نقدى وارد باشد؛ نقد را قبول كنید.

- فكر كنید، بگوئید، بنویسید، در مجامعِ خودتان منعكس كنید؛ آن كرسى‌هاى آزاداندیشى را كه من صد بار - با كم و زیادش - تأكید كردم، راه بیندازید و اینها را هى آنجا بگوئید؛ این میشود یك فضا. وقتى یك فضاى گفتمانى به وجود آمد، همه در آن فضا فكر میكنند، همه در آن فضا جهتگیرى پیدا میكنند، همه در آن فضا كار میكنند؛ این همان چیزى است كه شما میخواهید.

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان خوش آمدید

آرشیو سایت

نظرسنجی

  به نظر شما آیا نظام آموزش و پرورش كشور در حوزه تربیت اسلامی موفق بوده است ؟ • فهرست مطالب پ‍ژوهشكده بنیان

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات